ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมซีพาราไดซ์ สัตหีบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560

วันที่: 
24 พฤศจิกายน 2017 - 25 พฤศจิกายน 2017
สถานที่: 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมซีพาราไดซ์ สัตหีบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
จังหวัด: 

ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
038398051

หมายเหตุ :    ร่วมกับ บริษัทบิ๊กวี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

-รับสมัครพนักงาน 120 อัตรา

 Smart Job Center