วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ยิ่งใหญ่แห่งปี ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น

วันที่: 
26 ตุลาคม 2018 - 27 ตุลาคม 2018
สถานที่: 
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัด: 

ขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์: 
043-330197-9

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/