14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 
14 พฤศจิกายน 2018
สถานที่: 
ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด: 

จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์: 
055246257

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th