ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (CHIANG MAI iT JOB FAIR 2019) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
27 มิถุนายน 2019 - 28 มิถุนายน 2019
สถานที่: 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด: 

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์: 
053-112744-6 ต่อ 26

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/