วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2019 - 11 กรกฎาคม 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน
จังหวัด: 

ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 
032-602270 ต่อ 18

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/