ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่: 
17 กันยายน 2019 - 18 กันยายน 2019
สถานที่: 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก
จังหวัด: 

กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์: 
025407003

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/