ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

History of the Secretary, Minister of Labour

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretary to the Minister of Labour

 

 
Appointment
  •  
Birthday
  •  
Education
  •  
Work Experience
  •  

Insignia
  •