ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดราชบุรี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรหัตถกรรมงานหนัง ที่อำเภอเมืองราชบุรี 22/02/2018
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดืือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 22/02/2018
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสังเกตการและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน”ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางการดำเนินงานตามข้อ 2 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” (อ.กุยบุรี) 22/02/2018
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ 22/02/2018
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 22/02/2018
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ One Stop Service 22/02/2018
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการพลังน้ำเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว 22/02/2018
แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมตรวจติดตามเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 22/02/2018
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทีมสังเกตการณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off) 22/02/2018
การตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22/02/2018
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดราชบุรี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ ที่อำเภอเมืองราชบุรี 22/02/2018
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ ต.ไทรทอง ต.สองแพรก ต.ชัยบุรี ต.คลองน้อย อำเภอชัยบุรีการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ (Kick off) 22/02/2018
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดการมาพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว 22/02/2018
โครงการเยี่ยมสถานประกอบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ใช้แรงงานแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร 22/02/2018
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) และคณะ 22/02/2018
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561 22/02/2018
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลงานในการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 22/02/2018
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสังเกตการและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางการดำเนินงานตามข้อ 2 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” 21/02/2018
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการตำบล (Kick off) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 21/02/2018
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21/02/2018