ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 15/02/2019
icon 2 ลงพื้นที่ประสานงาน "ชมรมคลีนิคมนุษย์ล้อ หนองบัวลำภู" เพื่อบูรณาการดำเนินงานของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตาม Model การให้ความช่วยเหลือ และขับเคลื่อนตาม Action Plan ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15/02/2019
icon 3 ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14 ก.พ.62) 15/02/2019
icon 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำกองอำนวยการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 15/02/2019
icon 5 สรจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา 2562 15/02/2019
icon 6 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดระยอง 15/02/2019
icon 7 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 กิจกรรม 15/02/2019
icon 8 ประชุมข่วงผญ๋าสภาจาวบ้าน "เวทีถอดบทเรียน/องค์ความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลบ้านกลาง" (14 ก.พ.62) 15/02/2019
icon 9 แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 14/02/2019
icon 10 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมพบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2561 14/02/2019
icon 11 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14/02/2019
icon 12 ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th ACMW Meeting) 14/02/2019
icon 13 พิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 13/02/2019
icon 14 ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 13/02/2019
icon 15 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 13/02/2019
icon 16 แรงงานจัดหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 13/02/2019
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันให้แก่คนงานไทย 2 ราย 13/02/2019
icon 18 ทีม 5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย @ งานกาชาด 2562 @ การแสดง แสง สี เสียง ตำนานสงครามปราบกบฎฮ่อ @งานสภากาแฟ 13/02/2019
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 13/02/2019
icon 20 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดการอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา) เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 13/02/2019
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13/02/2019
icon 22 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 13/02/2019
icon 23 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 13/02/2019
icon 24 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561-2562 13/02/2019
icon 25 สรจ.นนทบุรีลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวที่เป็นสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี 13/02/2019
icon 26 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/02/2019
icon 27 สรจ.พิจิตร เข้าพบหารือผู้บริหาร สปก. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 12/02/2019
icon 28 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2562 12/02/2019
icon 29 การดำเนินการตามกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตร) ต. สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 12/02/2019
icon 30 สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ 12/02/2019