ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานคลินิกโรคจากการทำงานในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมกอบัว โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 20/08/2019
icon 32 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/08/2019
icon 33 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ จักสานเส้นพลาสติก ผ้ามัดย้อม/บาติก พรมเช็ดเท้า และบายศรีดอกไม้สด 14/08/2019
icon 34 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14/08/2019
icon 35 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 “กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน” 14/08/2019
icon 36 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 37 สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 38 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 39 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 14/08/2019
icon 40 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 แห่ง และเขตอำเภอกงไกรลาส จำนวน 3 แห่ง 14/08/2019
icon 41 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมขอทานจังหวัดลพบุรี และร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี 14/08/2019
icon 42 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 14/08/2019
icon 43 สรจ.ชุมพร ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) จังหวัดชุมพร 14/08/2019
icon 44 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 45 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 14/08/2019
icon 46 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ตามแบบตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โ 14/08/2019
icon 47 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของให้กำลังใจรวมทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกนายจ้างลอยแพที่ประเทศโซมาเรีย 14/08/2019
icon 48 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13/08/2019
icon 49 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13/08/2019
icon 50 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019
icon 51 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี 13/08/2019
icon 52 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13/08/2019
icon 53 สรจ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019
icon 54 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019
icon 55 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019
icon 56 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถนนสวย น้ำใส ใส่ใจ สิ่งแล้วล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13/08/2019
icon 57 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 09/08/2019
icon 58 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2562 09/08/2019
icon 59 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.นภ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 09/08/2019
icon 60 สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ส.ค.2562 09/08/2019