ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 แรงงานหนองคายร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท็อคโชว์สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการ ‘มิติหญิงไทยหนองคาย 4.0’ 12/06/2019
icon 32 สำนักงานแรงงานนครปฐม ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การถนอมอาหาร หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า และหลักสูตร การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 12/06/2019
icon 33 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย รุ่นที่ 4 12/06/2019
icon 34 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5 12/06/2019
icon 35 แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 12/06/2019
icon 36 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้นมือ 12/06/2019
icon 37 แรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/06/2019
icon 38 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง 12/06/2019
icon 39 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2019
icon 40 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับผู้ปฎิบัติงานในส่วยภูมิภาค 12/06/2019
icon 41 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอบ้านโคก และอำเภอฟากท่า 12/06/2019
icon 42 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง 12/06/2019
icon 43 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2019
icon 44 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ตารางความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด" 12/06/2019
icon 45 พิธีเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี 12/06/2019
icon 46 สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลฯ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 12/06/2019
icon 47 แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสอบถามข้อมูลของผู้ร้องทุกข์เรื่องการไปทำงานที่ต่างประเทศ 12/06/2019
icon 48 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 12/06/2019
icon 49 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเปิดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 12/06/2019
icon 50 จังหวัดปัตตานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี 12/06/2019
icon 51 สรจ.มหาสารคาม มอบตั๋วแลกเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการทำงานเสียชีวิตที่ประเทศสิงคโปร์ 12/06/2019
icon 52 สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ 12/06/2019
icon 53 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน To Be Number One ระดับประเทศพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประเมินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ 12/06/2019
icon 54 สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 11/06/2019
icon 55 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBERONE ดีเด่น รอบลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร 11/06/2019
icon 56 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11/06/2019
icon 57 แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE (รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง 11/06/2019
icon 58 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำเทียนแฟนซี 10 แบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพันลาน หมู่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 11/06/2019
icon 59 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน 11/06/2019
icon 60 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมวันต่อการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 11/06/2019