ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ 12/09/2019
icon 92 นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ 12/09/2019
icon 93 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดนนทบรี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 12/09/2019
icon 94 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี (จปฐ.) ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 12/09/2019
icon 95 นายอำนาจ เชิงไวแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม " ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ด้วยการปลูกต้นไม้" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง 12/09/2019
icon 96 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 12/09/2019
icon 97 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจสถานบันเทิงร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดสระบุรี 11/09/2019
icon 98 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จำกัด 11/09/2019
icon 99 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก 11/09/2019
icon 100 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี 11/09/2019
icon 101 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 11/09/2019
icon 102 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร)​ จัดศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมการประชุม ประจำปี "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า" 11/09/2019
icon 103 สรจ.ชุมพร จัดประชุม ชี้แจง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร 11/09/2019
icon 104 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องไกล่เกลี่ย ๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11/09/2019
icon 105 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 11/09/2019
icon 106 5 เสือแรงงานหนองคายและอาสาสมัครแรงงานร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายจีรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและภรรยา ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 11/09/2019
icon 107 สรจ.ลพบุรี โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดกัลทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) 10/09/2019
icon 108 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมลงพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการคัดกรอง/คัดแยก ผู้เสียหายจากการเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าว 10/09/2019
icon 109 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด 10/09/2019
icon 110 สรจ.ตราด เข้าร่วมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาส 10/09/2019
icon 111 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโพธิ์ บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 10/09/2019
icon 112 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมตรวจในสถานประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา 10/09/2019
icon 113 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านดอนเสียด 10/09/2019
icon 114 สรจ.พิษณุโลก รณาการร่วมกับสำนักงานจัดหาจังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 10/09/2019
icon 115 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีพระราชทานถุงยังชีพ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี 10/09/2019
icon 116 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์" 09/09/2019
icon 117 แรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล 09/09/2019
icon 118 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 09/09/2019
icon 119 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมรณรงค์เครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัม ชัวเเท๊ก จำกัด (Life Styles) 09/09/2019
icon 120 แรงงานจังหวัดนครนายก โครงการจัดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก I กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 09/09/2019