ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสอบถามข้อมูลของผู้ร้องทุกข์เรื่องการไปทำงานที่ต่างประเทศ 12/06/2019
icon 92 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 12/06/2019
icon 93 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเปิดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 12/06/2019
icon 94 จังหวัดปัตตานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี 12/06/2019
icon 95 สรจ.มหาสารคาม มอบตั๋วแลกเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการทำงานเสียชีวิตที่ประเทศสิงคโปร์ 12/06/2019
icon 96 สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ 12/06/2019
icon 97 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน To Be Number One ระดับประเทศพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประเมินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ 12/06/2019
icon 98 สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 11/06/2019
icon 99 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBERONE ดีเด่น รอบลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร 11/06/2019
icon 100 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11/06/2019
icon 101 แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE (รอบพื้นที่) ประจำปี 2562 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง 11/06/2019
icon 102 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำเทียนแฟนซี 10 แบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพันลาน หมู่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 11/06/2019
icon 103 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน 11/06/2019
icon 104 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมวันต่อการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 11/06/2019
icon 105 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 11/06/2019
icon 106 สรจ.จัดการอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 11/06/2019
icon 107 จังหวัดชุมพร จัดประชุมชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจจัดระเบียบโรงคัดบรรจุผลไม้และโรงงานผลิตอาหารประเภทผักและผลไม้ของจังหวัดชุมพร 10/06/2019
icon 108 สรจ.อุตรดิตถ์ ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร จักสานเส้นพลาสติก (ตะกร้า) 10/06/2019
icon 109 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/06/2019
icon 110 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10/06/2019
icon 111 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day (7 มิ.ย.62) 10/06/2019
icon 112 พระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/06/2019
icon 113 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ คลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา 10/06/2019
icon 114 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงาน จปฐ. จังหวัดหนองคาย 10/06/2019
icon 115 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอลับแล และอำเภอทองแสนขัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล ชั้น 2 อำเภอลับแล และห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ชั้น 2 อำเภอทองแสนขัน 10/06/2019
icon 116 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหลักสูตรการทำกระเป๋าหนัง/การทำเครื่องหนัง ณ วัดเต็มรัก ซ.วัดลาดปลาเค้า ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 10/06/2019
icon 117 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/06/2019
icon 118 สรจ.ชุมพร ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) จังหวัดชุมพร 10/06/2019
icon 119 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 10/06/2019
icon 120 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน 10/06/2019