ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 สรง.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31/07/2019
icon 122 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 31/07/2019
icon 123 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 31/07/2019
icon 124 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 31/07/2019
icon 125 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31/07/2019
icon 126 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา 31/07/2019
icon 127 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 31/07/2019
icon 128 สรจ.สุโขทัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติในระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำข้อมูลที่ได้รับไปแนะนำและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 31/07/2019
icon 129 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28.07.62) 31/07/2019
icon 130 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/07/2019
icon 131 สนง.แรงงาน จ.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31/07/2019
icon 132 สนง.แรงงาน จ.ลพบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 31/07/2019
icon 133 แรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31/07/2019
icon 134 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ที่มีความประพฤติดี และมีคุณธรรม ณ หอประชุมอนาลโย 31/07/2019
icon 135 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 31/07/2019
icon 136 แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 31/07/2019
icon 137 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก 31/07/2019
icon 138 สรจ.ชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 31/07/2019
icon 139 แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนในสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 31/07/2019
icon 140 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่1/2562โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข 31/07/2019
icon 141 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการถักเปล ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 31/07/2019
icon 142 สรจ.ชุมพร ร่วมนพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 31/07/2019
icon 143 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 31/07/2019
icon 144 สรจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 31/07/2019
icon 145 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ ห้องประชุม POC ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 31/07/2019
icon 146 สรจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรม 1 โครงการ 1 จังหวัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 31/07/2019
icon 147 สรจ.ชุมพร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 31/07/2019
icon 148 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ และคณะกรรมการศูนย์ยาเสพติด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 31/07/2019
icon 149 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลฯ ชมรม TO BE NUMBER ONE 31/07/2019
icon 150 สรจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 31/07/2019