ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 04/06/2019
icon 122 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 04/06/2019
icon 123 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 04/06/2019
icon 124 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 04/06/2019
icon 125 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 04/06/2019
icon 126 สรจ.นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 04/06/2019
icon 127 นาย อำนาจ เชิงไว หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองบัวลำภูมุ่งสู่ยอดเพชร ณ ห้องประชุมภูพานคำ 31/05/2019
icon 128 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 31/05/2019
icon 129 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความเคารพและลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 31/05/2019
icon 130 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการมัดย้อมผ้า 31/05/2019
icon 131 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียนชมรม We are TO BE NUMBER ONE และตรวจสอบประเมินจากคณะกรรมการ 31/05/2019
icon 132 สรจ.สระบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าไปส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้าวัดดาวเสด็จ 31/05/2019
icon 133 แรงงานจังหวัดแพร่ นำอาสาสมัครแรงงานเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31.05.62)ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 31/05/2019
icon 134 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงาน“มหกรรมทุเรียนนนท์ 62” NONTHABURI THE KING OF DURIAN ณ​ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 31/05/2019
icon 135 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 31/05/2019
icon 136 นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 31/05/2019
icon 137 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 31/05/2019
icon 138 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 5/2562 31/05/2019
icon 139 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 31/05/2019
icon 140 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ" และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน และศูนย์บริการร่วมแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ 31/05/2019
icon 141 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 30/05/2019
icon 142 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30/05/2019
icon 143 แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระรามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 30/05/2019
icon 144 สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บริเวณโถง ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) 30/05/2019
icon 145 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยะลา และร่วมขบวนแห่หลักเมืองจำลอง 30/05/2019
icon 146 สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร จักสานเส้นพลาสติก (ตะกร้า) ณ วัดเนินโพธิ์ ม.6 บ้านซ่าน ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ 30/05/2019
icon 147 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหเจังหวัดชุมพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 30/05/2019
icon 148 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมชมมหรสพสมโภช ณ เวทีการแสดง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 30/05/2019
icon 149 สรจ.นครสวรรค์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 30/05/2019
icon 150 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยริ้วขบวนแห่งานกาชาดและชมริ้วขบวนแห่งานกาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 30/05/2019