ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 14641 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 08/04/2011
icon 14642 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้ญาติของแรงงานไทยที่เสียชีวิต 08/04/2011
icon 14643 สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ 08/04/2011
icon 14644 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครสวรรค์ 02/04/2011
icon 14645 สรจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31/03/2011
icon 14646 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาช่างปูกระเบื้อง 31/03/2011
icon 14647 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำ อสร. อำเภอ 31/03/2011
icon 14648 จังหวัดอุตรดิตถ์ รับแจ้งคนงานที่เดินทางกลับจากประเทศลิเบีย 31/03/2011
icon 14649 จังหวัดอุทัยธานีกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ 31/03/2011
icon 14650 แรงงานประเทศลิเบีย ขอติดต่อขอรับเงินค่าจ้างค้างจ่าย 31/03/2011
icon 14651 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 31/03/2011
icon 14652 สรจ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ฯ 31/03/2011
icon 14653 จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ 31/03/2011
icon 14654 เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 29/03/2011
icon 14655 แรงงานอุบลร่วมมอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากลิเบีย 29/03/2011
icon 14656 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ในพื้นที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 29/03/2011
icon 14657 สรจ.น่าน ออกให้บริการโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง 29/03/2011
icon 14658 จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพิชัย 29/03/2011
icon 14659 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 29/03/2011
icon 14660 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร 29/03/2011
icon 14661 สรจ.อุบลราชธานี จับมือหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่อำเภอเขมราฐ “นำ” ศูนย์บริการร่วมฯ ให้บริการด้านแรงงาน 24/03/2011
icon 14662 แรงงานไทยในจังหวัดตาก กลับจากประเทศลิเบีย 24/03/2011
icon 14663 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทด้านแรงงาน ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ 24/03/2011
icon 14664 นครราชสีมา เร่งเยียวยาคนงานที่กลับจากลิเบีย 23/03/2011
icon 14665 แรงงานจังหวัดชัยนาทออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ 23/03/2011
icon 14666 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจราชการผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี 22/03/2011
icon 14667 สรจ.ปัตตานี รวมเป็นหนึ่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ 22/03/2011
icon 14668 จังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอตะโหมด 22/03/2011
icon 14669 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน นำอาสาสมัครแรงงาน รับฟังการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 22/03/2011
icon 14670 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิด โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมและการเพ้นท์สีผ้า(ผ้าฝ้าย) 22/03/2011