ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 14641 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิจ่ายเงินค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 02/12/2011
icon 14642 โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมใจ รวมพลัง คืนความสะอาดให้บ้านเมือง 02/12/2011
icon 14643 "ลูกบอลพิทักษ์โลก" จากจังหวัดตาก - จังหวัดนครปฐม 02/12/2011
icon 14644 สรจ.กระบี่ โดยจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนสปา รีสอร์ท 02/12/2011
icon 14645 สรจ.ตาก ร่วมงามสมโภชพระธาตุเจดีย์วัดพระบรมธาตุบ้านตาก 02/12/2011
icon 14646 สรจ.อุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ด้านแรงงาน 02/12/2011
icon 14647 "นัดพบแรงงาน"ลพบุรี คึกคัก ! อย่างยิ่ง 02/12/2011
icon 14648 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 02/12/2011
icon 14649 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 02/12/2011
icon 14650 ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 02/12/2011
icon 14651 สรจ.ภูเก็ต. ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 02/12/2011
icon 14652 คืนสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม : RESTART TO OPERATION จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 02/12/2011
icon 14653 สรจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมในโครงการ ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมใจถวายพระพร 02/12/2011
icon 14654 แรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 02/12/2011
icon 14655 อสร จ.นศ บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01/12/2011
icon 14656 แรงงานภูเก็ต นำอาสาสมัครแรงงานปั้นลูกจุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดภูเก็ต 30/11/2011
icon 14657 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 30/11/2011
icon 14658 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้กับคนงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน 30/11/2011
icon 14659 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในงาน อบจ.สัญจร 29/11/2011
icon 14660 สรจ.กำแพงเพชร เข้าร่วมการมอบรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร 29/11/2011
icon 14661 จังหวัดกระบี่ สร้างกระบี่ให้งามด้วยภูมิทัศน์ปีมหามงคลในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 29/11/2011
icon 14662 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ส่งมอบครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่งของสำนักงานฯให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 29/11/2011
icon 14663 สรจ.อำนาจเจริญ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 28/11/2011
icon 14664 การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดชัยนาท 28/11/2011
icon 14665 แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคระกรรมการเตรียมความพร้อมประกวด TO BE NUMBER ONE 28/11/2011
icon 14666 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้กับคนงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน 28/11/2011
icon 14667 รณรงค์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดสกลนคร 28/11/2011
icon 14668 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น 28/11/2011
icon 14669 โครงการกวาดทุกข์ กวาดภัย รักและห่วงใย จากใจชาวสกลนคร ถวายเป็นพระราชกุศล 28/11/2011
icon 14670 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม 28/11/2011