ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 จังหวัดระยอง ได้เชิญอนุกรรมการ EEC ของจังหวัดทั้ง 6 ชุด ผู้แทนจาก EEC ผู้แทน สส. ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม 31/07/2019
icon 152 แรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30/07/2019
icon 153 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก วมการประชุมหารือฝ่ายไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง 30/07/2019
icon 154 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน 30/07/2019
icon 155 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 30/07/2019
icon 156 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30/07/2019
icon 157 สรจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ อาคารวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 30/07/2019
icon 158 แรงงานจังหวัดระยองร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30/07/2019
icon 159 5 เสือแรงงานหนองคาย ออกเยี่ยมและมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมรวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ 30/07/2019
icon 160 สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 30/07/2019
icon 161 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน 30/07/2019
icon 162 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 30/07/2019
icon 163 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30/07/2019
icon 164 แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 30/07/2019
icon 165 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนภูมิเวท) 30/07/2019
icon 166 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีมอบมงกุฎนางงามอุตรดิตถ์ และร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดชั้้น 5 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30/07/2019
icon 167 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 30/07/2019
icon 168 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 30/07/2019
icon 169 สนง.แรงงาน จ.ลพบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครแรงงาน จ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ สาย 3017 (ลพบุรี-วังม่วง) 30/07/2019
icon 170 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และถนนรมย์บุรี 30/07/2019
icon 171 นายธีีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 30/07/2019
icon 172 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 30/07/2019
icon 173 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 30/07/2019
icon 174 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 30/07/2019
icon 175 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30/07/2019
icon 176 สำนักงานแรงงานอ่างทอง ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 26/07/2019
icon 177 สรง.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26/07/2019
icon 178 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี 26/07/2019
icon 179 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 26/07/2019
icon 180 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 26/07/2019