ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาปัตตานี 17/06/2019
icon 182 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน 17/06/2019
icon 183 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 17/06/2019
icon 184 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ เดอะวิน โฮเทล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17/06/2019
icon 185 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงภารกิจเพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 17/06/2019
icon 186 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ลานโปรโมชั่น โซน B ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซส เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 17/06/2019
icon 187 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปเห็ด ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17/06/2019
icon 188 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และการทำงานของกระทรวงแรงงาน ณ กลุ่มเกษตรกรผักปลอดสารพิษ หมู่ 3 ต.ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 17/06/2019
icon 189 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งานหมอยา@สองแคว : Herbs For Health Innovation 2019" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก 17/06/2019
icon 190 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2562 17/06/2019
icon 191 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรช่างเดินสายไฟในอาคาร ณ อาคารศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17/06/2019
icon 192 สระบุรี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดสระบุรี และชุดปฏิบัติการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการ สถานบันเทิง และร้านคาราโอเกะ 17/06/2019
icon 193 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "ลำปางสะอาด" 17/06/2019
icon 194 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 17/06/2019
icon 195 สรจ.ชุมพร ร่วมคณะทำงานบูรณาการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่องฯ 14/06/2019
icon 196 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ พุทธอุทยานสถานดอนแก้วห้วยวะ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 14/06/2019
icon 197 สรจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนพยุหะคีรี (วัดพระปรางศ์เหลือง) หมู่ที่ 1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 14/06/2019
icon 198 สรจ.ชัยภูมิพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิออกพื้นที่ตามโครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านฝ่ายดินสอ ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 14/06/2019
icon 199 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำแห่งชีวิต (คลองแม่รำพัน) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ คลองแม่รำพัน วัดวังลึก 14/06/2019
icon 200 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจแบบบูรณาการ ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 14/06/2019
icon 201 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 14/06/2019
icon 202 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 14/06/2019
icon 203 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 14/06/2019
icon 204 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศาลาหมู่บ้านที่ 2 บ้านบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 14/06/2019
icon 205 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร และยอดเพชร ปี 2562 14/06/2019
icon 206 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอน้ำปาด และอำเภอท่าปลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ชั้น 2 และอาคารอเนกประสงค์บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา 14/06/2019
icon 207 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการ จังหวัดขับเคลื่อนที่ ณ พุทธอุทยานสถานดอนแก้วห้วยวะ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 13/06/2019
icon 208 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการเซรามิกส์ ผลิตและจำหน่ายดินขาว และเหมืองแร่ 13/06/2019
icon 209 จังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 13/06/2019
icon 210 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอพิชัย และอำเภอตรอน 13/06/2019