ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงงานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 22/08/2019
icon 212 สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 หลักสูตร 20/08/2019
icon 213 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 20/08/2019
icon 214 ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านด่าน บุรีรัมย์ แนะต่อยอดอาชีพ ขยายตลาดโกอินเตอร์ 20/08/2019
icon 215 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 20/08/2019
icon 216 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง 20/08/2019
icon 217 สนง.แรงงานจังหวัดหนองคายติวเข้มเพิ่มศักยภาพแนวทางการปฏิบัติงาน ป้องกันการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 20/08/2019
icon 218 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานคลินิกโรคจากการทำงานในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมกอบัว โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 20/08/2019
icon 219 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/08/2019
icon 220 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ จักสานเส้นพลาสติก ผ้ามัดย้อม/บาติก พรมเช็ดเท้า และบายศรีดอกไม้สด 14/08/2019
icon 221 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14/08/2019
icon 222 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 “กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน” 14/08/2019
icon 223 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 224 สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 225 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 226 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 14/08/2019
icon 227 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 แห่ง และเขตอำเภอกงไกรลาส จำนวน 3 แห่ง 14/08/2019
icon 228 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมขอทานจังหวัดลพบุรี และร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี 14/08/2019
icon 229 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 14/08/2019
icon 230 สรจ.ชุมพร ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) จังหวัดชุมพร 14/08/2019
icon 231 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 14/08/2019
icon 232 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 14/08/2019
icon 233 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ตามแบบตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โ 14/08/2019
icon 234 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของให้กำลังใจรวมทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกนายจ้างลอยแพที่ประเทศโซมาเรีย 14/08/2019
icon 235 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13/08/2019
icon 236 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13/08/2019
icon 237 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019
icon 238 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี 13/08/2019
icon 239 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13/08/2019
icon 240 สรจ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 13/08/2019