ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 “บิ๊กอู๋”มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานปี 2562 24/09/2018
icon 2 “บิ๊กอู๋”ควง“เต็งส่วย”เปิดศูนย์แรกรับฯ จ.ระนอง นำเข้าแรงงานประมงตามเอ็มโอยู 23/09/2018
icon 3 รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 23/09/2018
icon 4 ปลัดแรงงาน เปิดงาน "นัดพบแรงงาน" จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่ EEC ตามแนวทางประชารัฐ 22/09/2018
icon 5 ‘บิ๊กอู๋’ บันทึกเทปรายการข่าวเช้าไทยรัฐ เรื่อง World Skills ASEAN Bangkok 2018 21/09/2018
icon 6 ‘บิ๊กอู๋’ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง World Skills ASEAN Bangkok 2018 21/09/2018
icon 7 “บิ๊กอู๋”นำ ขรก. ลงสนามกระชับสามัคคี แข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561 20/09/2018
icon 8 “บิ๊กอู๋” เป็นประธานในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2561 มุ่งส่งเสริมการรับรู้ ถึงความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน 20/09/2018
icon 9 ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเข้าให้ข้อมูล "บิ๊กอู๋" สอบทุจริตเงินคนพิการใน 15 วัน 20/09/2018
icon 10 ก.แรงงาน รับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....... 20/09/2018
icon 11 “บิ๊กอู๋”แจงข้อเท็จจริงทุจริตเงินคนพิการ สั่งตั้งกรรมการสอบขีดเส้น 15 วันคืบหน้า 19/09/2018
icon 12 “ปลัดแรงงาน” เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะฯ ในสำนักงาน และกิจกรรม 5 ส แก่บุคลากร ก.แรงงาน 18/09/2018
icon 13 “บิ๊กอู๋”ตรวจฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่เพชรบูรณ์ มั่นใจผู้ฝึกจบเกินครึ่งมีงานทำ 17/09/2018
icon 14 ก.แรงงาน เตรียมผลกระประชุมระดับชาติสู่ ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 15/09/2018
icon 15 “บิ๊กอู๋” เปิดเวทีสัมมนาร่วมรัฐ เอกชน นักวิชาการ ถกทิศทางเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่การแข่งขันของประเทศ 14/09/2018
icon 16 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 14/09/2018
icon 17 ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมและท่าทีของไทยสำหรับ การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 14/09/2018
icon 18 ‘บิ๊กอู๋’ สัมภาษณ์สด ’หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า’ 13/09/2018
icon 19 ‘บิ๊กอู๋’ มอบรางวัลสปก.ดีเด่น ยกระดับแรงงานก้าวสู่ ’ไทยแลนด์ 4.0’ 13/09/2018
icon 20 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 13/09/2018
icon 21 “บิ๊กอู๋” เผย EJF ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้า 12/09/2018
icon 22 “บิ๊กอู๋”เปิดงานฉลองยิ่งใหญ่ 232 ปี จ.นครพนม ชู ฮับท่องเที่ยวอารยธรรมริมฝั่งโขง 12/09/2018
icon 23 “บิ๊กอู๋”ชวนเดิน -วิ่งมาราธอนข้ามโขง 11 พ.ย.นี้ ณ ลานแลนด์มาร์ค จ.นครพนม 12/09/2018
icon 24 นครพนม เปิดคอร์สอบรมช่างตัดผมกำลังพลตำรวจ สนองนโยบาย“บิ๊กอู๋” 11/09/2018
icon 25 “บิ๊กอู๋”จับมือภาคเอกชนมอบห้องเรียนโรงเรียนต้นแบบเด็กไร้สัญชาติไทย จ.สมุทรสาคร 10/09/2018
icon 26 ก.แรงงาน ประชุมหารือประเมินความต้องการ และคาดการณ์ด้านทักษะแรงงานในประเทศ 10/09/2018
icon 27 “บิ๊กอู๋”ปั้นบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นแท่นผู้นำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 07/09/2018
icon 28 รมว.แรงงาน นำคณะเยาวชนไทยเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ บันทึกเทปรายการ NBT มีคำตอบ 07/09/2018
icon 29 รมว.แรงงาน บรรยายหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร"นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓ นิด้า 06/09/2018
icon 30 ก.แรงงาน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ‘คนไทยตื่นรู้สู้โกง’ 06/09/2018