ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 ปลัดแรงงาน เปิดโครงการสร้างสำนึกส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม วินัย ธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สป. ก.แรงงาน รุ่นที่ 2 16/07/2018
icon 2 “บิ๊กอู๋” เห็นด้วย หอการค้าญี่ปุ่นฯ เสนอเพิ่มเวลาประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง 16/07/2018
icon 3 ก.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคของILO ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 16/07/2018
icon 4 ปลัดแรงงาน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.ชัญญากร สิงห์สาย ข้าราชการสำนักงานแรงงาน จ.อ่างทอง 16/07/2018
icon 5 ก.แรงงาน ร่วมมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน รวมพลังลูกจ้างในสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 13/07/2018
icon 6 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 13/07/2018
icon 7 “บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เตรียมพร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 13/07/2018
icon 8 ฟิลิปปินส์ ชื่นชมการทำงานของไทยในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมขอบคุณให้การดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี 11/07/2018
icon 9 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สถานีโทรทัศน์ "NBT" 11/07/2018
icon 10 “อนุสรี”ลงใต้พบปะบัณฑิตแรงงาน กลุ่มฝึกอาชีพ นำภารกิจสู่พื้นที่ชายแดน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ 11/07/2018
icon 11 “บิ๊กอู๋”จับมือ 8 หน่วยงาน ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงบริการภาครัฐ 10/07/2018
icon 12 “บิ๊กอู๋” พร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ปูพรม 11 ศูนย์ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้ 09/07/2018
icon 13 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ก.แรงงาน ปี 61 09/07/2018
icon 14 ก.แรงงาน ร่วมเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแห่งแรก 09/07/2018
icon 15 "บิ๊กอู๋" นำบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช สืบสานประเพณีอันดีงามของนครพนม กระตุ้นการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง 09/07/2018
icon 16 "บิ๊กอู๋" ชู นครพนม เมืองต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดนฝั่งโขง 06/07/2018
icon 17 ปลัดฯ แรงงาน VDO Conference หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน 06/07/2018
icon 18 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 05/07/2018
icon 19 “บิ๊กป้อม”ถกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 60 - 64 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 05/07/2018
icon 20 รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) 05/07/2018
icon 21 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผอ.ทีดีอาร์ไอ เผยความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 04/07/2018
icon 22 ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน 04/07/2018
icon 23 JFCCT เสนอ ก.แรงงาน ปรับปรุงการออกอนุญาตทำงานผู้ประกอบการต่างชาติในไทย 04/07/2018
icon 24 นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 03/07/2018
icon 25 ก.แรงงาน ต้อนรับปลัดกระทรวงสวัสดิการและการจ้างงานบังคลาเทศในต่างประเทศ 03/07/2018
icon 26 ปลัดแรงงาน ตรวจติดตามศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และพิสูจน์สัญชาติ วันสุดท้าย 02/07/2018
icon 27 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี นสพ.เดอะเนชั่น 02/07/2018
icon 28 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่มอบสับปะรดชาวแฟลตดินแดง ช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 01/07/2018
icon 29 “บิ๊กอู๋”พอใจนำต่างด้าวเข้าระบบได้กว่า 1.18 ล้านคน ย้ำขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการ 01/07/2018
icon 30 ‘บิ๊กอู๋’ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และ 9 29/06/2018