ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร JITCO 16/09/2015
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย พร้อมพบตัวแทนนายจ้าง หารือเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย 11/09/2015
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้านอาหาร Phad Thai 11/09/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี 07/09/2015
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพิ่มอีก 3 รุ่น ในรัฐ Bayern Rheinland-Pfalz และ Niedersachsen 04/09/2015
สถานเอกอัครราชทูต และฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมสาธิต การประกอบอาหารไทยมังสวิรัติรูปแบบใหม่ ณ กรุงเบอร์ลิน 04/09/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ทางการเยอรมันสนับสนุนให้นายจ้างจ้างแรงงานอพยพให้มากขึ้น 02/09/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรช่างทำเล็บด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน 27/08/2015
7 ข้อควรระวัง! ก่อนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย 27/08/2015
สนร.เกาหลีใต้ เยี่ยมบริษัทก่อสร้างซัมโฮ 26/08/2015
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ณ กรุงเบอร์ลิน 24/08/2015
การขอคืนเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างหรือเงินแทจิกึมและเงินประกันการเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลี 24/08/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2 ณ เมืองเฮ้าสัก และโครงการฝ่ายแรงงานฯ บริการทั่วสหพันธ์ฯ ณ รัฐ Saarland 21/08/2015
สนร.เกาหลีใต้ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร 20/08/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 19/08/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรภาษาเยอรมันทางการนวดไทย ณ กรุงเบอร์ลิน 19/08/2015
สนร.มาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานอลอร์สตาร์ หารือเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย 19/08/2015
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 18/08/2015
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) 10/08/2015
สนร.เกาสงร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทย 10/08/2015
สนร.ญี่ปุ่น ช่วยเหลือแรงงานไทยร้องทุกข์ 10/08/2015
สนร.มาเลเซียนำผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในเมือง Ipoh และ Alor Gajah 06/08/2015
สนร.มาเลเซีย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 06/08/2015
สนร.เกาสงนำคณะตัวแทนนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. คัดเลือกคนงานแบบจ้างตรง 06/08/2015
สนร.ญี่ปุ่น นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน จ.ฮอกไกโด 06/08/2015