ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Smart Job Center Opens in Sakon Nakhon

On the 7th September 2015, Sakon Nakhon Provincial Governor Mr. Boonsong Techamanesatit, Labour Chief Mr. Ruetpat Krutkul, chiefs of government units and units from the public and private sector joined in the opening ceremony of the Smart Job Center and the quality market meeting project (meeting I.T.) for the 2015 fiscal year. The Department of Employment’s Director-General Mr. Sumet Mahosot presided over the opening of the center which aims at expanding opportunities of work amongst job-seekers, the unemployed population, terminated workers and new graduates. The event took place at the Maharachiralongkorn Hall in Sakon Nakhon Rajabhat University.