ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 (นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว)  แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี (นายประวิทย์ เคียงผล) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้รณรงค์ส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรด้านแรงงานทุกภาคส่วน โดยมี (นายณรงค์ อ่อนสะอาด)  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

Bueng Kan Labour Office Inspects Bueng Kan Branch of Thai Hua Rubber Public Company Limited

On the 9th September 2015, Deputy Provincial Governor of Bueng Kan Mr. Tawatchai Rakkanam led the inspection committee consisting of the provincial Federation of Industries, the provincial Employment Office, the director of the provincial Skills Development Center, representatives from the provincial Office of Labour Protection and Welfare, representatives from the provincial Social Security Office, representatives from the provincial health office and from the provincial Department of Public Works and Town and County Planning as the working committee. In addition to this, workers in the province also made up the committee and the secretariat.

จังหวัดสกลนคร เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) และโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบ IT) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายสุเมธ  มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สรจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" Osotspa Road to University 2015

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" Osotspa Road to University 2015 เพื่อสร้างความมั่นใจโดยการติวเข้มให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมี นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ณ หอประชุมอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบ บริษัทไทยฮั้วยางพารา สาขาบึงกาฬ

วันที่ 9 กันยายน 2558 คณะทำงานตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนายธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬ

สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด "โรงงานสัญจรชวนน้องๆ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2558. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผวจ.ปท.เป็นประธาน ในพิธีเปิด "โรงงานสัญจรชวนน้องๆ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย" (เครือข่ายสถาน ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ณ โรงเรียนวิภารัตน์ อ.สามโคก โดยมี นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัด/นายวินชัย อุยางกูร รองผวจ.ปท. หน่วยง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ) จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 

 

แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง พ.ร.บ แรงงานทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. นางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง " พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล ก้าวย่างสู่การพัฒนา พาณิชย์นาวีไทยอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน จ.กรุงเทพมหานคร

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายสุภชัย  สุภธีระ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตรารมเยส 2 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

Syndicate content