ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) ณ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช  นุ่มน้อย) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดตาก โดยนางสาวสุทธิ  เสือทัพ แรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตาก

rwm1_3.gif

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ม.7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน 20 สิงหาคม 2558

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด  ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ มีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้แก่ บริการตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ในประเทศต่างประเทศ รับสมัครฝึกอาชีพและเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

Lamphun Labour Chief Visits Fishery Workers Returning from Songkhla

On the 18th August 2015, Lamphun Labour Chief Miss Boripan Saiwongkaew alongside officers from units affiliated to the Ministry of Labour visited fishery workers returning from Songkhla province at Baan Wang Din Mai in Li district, in order to promote careers, whereby inviting workers to join training on mosquito wire screen weaving from the 24th – 28th August 2015, arranged by the Skills Development Center in Baan Hong Temple, Li Sub-district.

Maha Sarakham’s Labour Chief Joins 150th Anniversary Celebration

On the 22nd August 2015 at the clock tower roundabout, Maha Sarakham’s Labour Chief Mr. Kanet Porntrakulpipat alongside chiefs of government units, government officials and officers in affiliation to the provincial labour office, joined the commencement ceremony on the occasion of Maha Sarakham’s 150th anniversary celebrations. People from communities and villages in the 13 districts all joined in the event around the clock tower, with over 50,000 participants setting a new historic record.

สรจ.มหาสารคาม ร่วมเปิดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมหาสารคาม ครบรอบ 150 ปี มีประชาชนจากทุกหมู่บ้าน ชุมชน ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมรำจำปาศรี รอบวงเวียนหอนาฬิกา โดยมีผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้กว่า 50,000 คน

แรงงานจังหวัดลำพูน เยี่ยมแรงงานเรือประมง ที่กลับจากจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 แรงงานจังหวัดลำพูน (นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานเรือประมง ที่กลับจากจังหวัดสงขลา ณ บ้านวังดินใหม่ ต.ลี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ และให้เข้าอบรมการทำมุ้งลวด วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558  จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ที่วัดบ้านโฮ่ง ต.ลี้

Kalasin Arranges Grievance Therapy and Happiness Promotion Project

The Kalasin Labour Office assigned Labour Expert Mr. Samuen Sripor to join the servicing units at the 11th “Kalasin Grievance Therapy and Happiness Promotion Project for the Smiles of the People” for 2015, which took place on Thursday the 20th August 2015 at the Nong Kung Rasadorm Wittiyalai School, Khao Phra Non Sub-district, Yang Talat District, Kalasin Province. Provincial Governor Mr. Phuchong Photikutisai also presided over the event, and listened to the situations in the area. He presented policies to the service users in the project which also had visiting units from the Red Cross, as well as the President of the Red Cross in Kalasin province.  

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดพิธีโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมือง และร่วมปล่อยขบวนคาราวาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 แรงงานจังหวัดลำพูน (นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว) ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมือง และค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  “BLUE DRIVE LAMPHUN TEAM” และร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าขาม

                  

                  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation) จังหวัดภูเก็ต

นายแสงเงิน  ขาวลิขิต  ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการฯ  เป็นประธานในการประชุม ตรวจติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดภูเก็ต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเ มื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Syndicate content