Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธรออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร  มีผู้รับบริการดังนี้

-ชำระเงินประกันสังคมมาตรา 33และ 39 จำนวน 114 ราย

-ชำระเงินกระกันสังคมมาตรา 40 จำนวน 263 ราย

-สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5 ราย

-สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 4 ราย

-ยื่นคำขอเปลี่ยนทางเลือก มาตรา 40 จำนวน 23 ราย

-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 ราย

- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 1 ราย รวม 416 ราย

Nong Kao Labour Office Joins Launch of International Anti-Corruption Day

OnTuesday the 8th December 2015 at 09.00 hours, Nong Khai Cheif of Labour Mrs. Napassorn Tungsuksai joined the International Anti-Corruption Day (Thailand) which took place at the Pho Chai Temple (royal monastery) in Nong Khai province. Nong Khai's Provincial Governer Mr. Suchart Noppawan presided over the opening ceremony which held a sermon conducted by Pra Sri Wachir Moli from Chaiyaporn Temple in Nong Khai province. The event was scheduled to run from the 8th to the 9th December 2015.

สรจ.หนองคาย ร่วมเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.

แรงงานจังหวัดนครนายก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางอำนวย คมแก้ว แรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนครนายก การพัฒนาท้องถิ่น การซ่อมสร้างสาธารระประโยชน์  การร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

Chon Buri Labour Office Arranges Commemoration Project with Provincial Labour Volunteers for 2016 Budget Year

The Chon Buri Labour Office arranged a commemoration project with labour volunteers developing origin home provinces in Chon Buri for the 2016 budget year. The project was a collaboration with the Chon Buri Provincial Fishery Office, with a ceremony to release fish into the water on the occasion of His Majesty the King’s royal birthday. Chon Buri’s Deputy Provincial Governor (Mr.

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจประเมินโครงการ 3 ดี

วันที่ 4 ธ.ค.2558 เป็นวันสุดท้ายของการตรวจประเมินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่ง นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการฯ 2 แห่ง คือ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง และ ต.สำราญ อ.สามชัย

สรจ.ชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประสานความร่วมมือเพื่อนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 โดยนายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Bueng Kan Labour Office Joins Inspections of Provincial Organizations in Mueang Bueng Kan District Totaling 7 Organizations/77 Thai Workers

On the 30th November 2015 at 14.00 hours, the Human Trafficking Prevention Committee in Bueng Kan province consisting of the provincial Employment Office, Office of Labour Protection and Welfare, Skills Development Center, Social Security Office, Labour Office as well as the 2443 Chaiyaporn frontier troops, the Immigration Office and the Mueang Bueng Kan District Administration Office collaborated in an inspection amongst organizations in Bueng Kan province. Inspections took place in Mueang Bueng Kan district, totaling 7 organizations/77 Thai workers and 8 foreign workers. A total of 2 workers had work permits but of the wrong working type whereas 5 workers were found without permits.

Syndicate content