Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ปี 2559 บูรณาการร่วมกับการประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุวรรณา กุลวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ปี 2559 บูรณาการร่วมกับการประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 4 นางสาวปริศนา แก่นโท นักสืบสวนปฏิบัติการ ป.ป.ส.ภาค4 และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ รวม 7 แห่ง/ลูกจ้างไทย 77 คน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สนง.ประกันสังคม และ สนง.แรงงานจังหวัด พร้อมทั้ง กองร้อย ตชด.2443 ชัยพร สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ปกครองอำเภอเมืองบึงกาฬ และกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ รวม 7 แห่ง/ลูกจ้างไทย 77 คน แรงงานต่างด้าว 8 คน โดยมีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานผิดประเภท จำนวน 2 คน และไม่มีใบอนุญาต 6 คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ จึงได้บันทึกปากคำ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • Read more
 • 790 reads
 • English
 • share
 • จังหวัดพัทลุง จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

  จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมคนคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

  Kalasin Labour Office Launches “Kalasin Grievance Therapy and Happiness Promotion to Create Smiles” Project 2/2016

  Kalasin Provincial Governor Mr. Vinai Witayanukul, alongside chiefs of government units in Kalasin province joined in the “Kalasin Grievance Therapy and Happiness Promotion to Create Smiles Amongst the People” project for the second time for 2016, which took place at the Kham Bong Pittayakhom School in Moo 1, Kham Bong sub-district in Huai Phueng district, Kalasin. The event took place on the 25th of November 2015 with the Ministry of Labour’s affiliated units joining in the event. Kalasin’s Labour Chief Mr. Suchart Wichawut assigned senior expert on labour issues Mr.

  กิจกรรม Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

  เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนและชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เปิดกิจกรรม   big cleaning day บริเวณโดยรอบวิมานพญาแถน ตึกมิวเซี่ยมพญาคันคาก และอาคารพญานาค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยด้านหลังเรือนจำจังหวัดยโสธร ทาสีกำแพงเรือนจำยโสธร , ปลูกดอกทานตะวันเกือบ 30 ไร่ ขุดลอกผักตบชะวา และกำลังพลทหารช่วยกำจัดผักตบชวาบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่และต้อนรับการท่องเที่ยวมุ่งสู่ยโสธร เที่ยวชมอาคารพญาคันคากที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  จังหวัดกำแพงเพชรร่วมออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

  เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2558 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" นำบริการด้านแรงงานลงพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม  ประกอบด้วย การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในความรับผิดชอบ  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน นวดแผนโบราณ และการสาธิตอาชีพอิสระ(การทำพิมเสนน้ำ) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หมู่ 10 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  แรงงานจังหวัดนครพนม ลงตรวจพื้นที่วางแผนดำเนินการตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ งบประมาณปี 2559

  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และ พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น.-17.00 น. 
  นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงตรวจพื้นที่วางแผนดำเนินการตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ อำเภอเมือง อ.ปลาปาก อ.นาแก อ.วังยาง จ.นครพนม
   
  -หลักสูตร ช่างปูนก่อสร้าง  สร้างบ้านให้แก่ราษฏร์ที่ยากจน 

  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ

  นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ ทำนบห้วยไร่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมออกให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้แก่ บริการตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ในประเทศต่างประเทศ รับสมัครฝึกอาชีพและเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

  Syndicate content