ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน

วันนี้  (9  ตุลาคม  2558)  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง  นายชิตชัย  สมอุปฮาด  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมงานนัดพบแรงงาน   โดยมี  พล.ต.สุพจน์ บูรณจารี   ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 36  เป็นประธานในพิธีเปิด  มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1000 อัตรา มีบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานโดยสัมภาษณ์ทันที  จำนวน 7 บริษัท

Chiang Rai Provincial Governor Visits Ministry of Labour’s Affiliated Units in Acknowledgement and Presentation of Policies

The Chiang Rai Provincial Governor paid a visit to acknowledge and present policies from provincial units in affiliation with the Ministry of Labour in order to develop the government sector for improved efficiency.

On the 5th October at Conference Room 3 on the 7th floor of the Ministry of Labour’s grounds in Rimkok sub-district, Mueang Chiang Rai district of Chiang Rai province, Provincial Governor Mr. Boonsong Techamaneesatit presided over the visit to government units in affiliation to the Ministry of Labour in Chiang Rai, with Deputy Provincial Governor Mr. Akham Sukphan, Head of Chiang Rai Labour Office Mr. Tawee Sitithanon, chiefs of government units, officers and relevant individuals welcoming the Governor.

สรจ.หนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อสร. อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอสังคม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอสังคม) จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนางนภสร ทุ่งสุกใส แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการทำงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมรับฟังและมอบนโยบายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมรับฟังและมอบนโยบายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 ต.ค.58 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 7ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง รับมอบประกาศเกียรติบัตรอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558 ให้กับนายสุชาติ ด้วงชู อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานที่อุทิศตนทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 5

Ubon Ratchathani Labour Office Joins Meeting with Subcommittee on Human Trafficking Prevention and Suppression in Ubon Ratchathani

On the 16th September 2015, Ubon Ratchathani's Labour Cheif Mr. Pathai Komkhum assigned expert on labour issues Mr. Wichai Kumooltri to join the meeting with the subcommittee on human trafficking prevention and suppression in Ubon Ratchathani. The meeting was the eighth of the year, which was arranged with the working committee on the Buntharik's Anti-Human Trafficking Coordination Center and took place at the Buntharik Public Office's meeting room in Ubon Ratchathani province with Deputy Provincial Governor as the chairman of the meeting. 

In addition to this, the subcommittee and working committee visited the area around the trading concessions of Chong Ta Ou to observe human trafficking risk zones.

Uttaradit Arranges “Grievance Therapy and Happiness Promotion for the people" Project in Laplae District

Deputy Governor of Uttaradit province Mr.Suchart Teerawongpitak, presided over the commencement of the project “Grievance Therapy and Happiness Promotion for people of Uttaradit province" within Laplae district, which took place on the 17th September 2015 at the fruit market in Lananak Sub-district located at Village No. 2, Lananak Sub-district, Laplae District, Uttaradit Province. Chiefs of government units in affiliation to the Ministry of Labour alongside officials and officers took part in the event to provide integrative services to the people within the area/community.

Nong Khai Labour Office Arranges Meeting on Management Strategies for Special Worker Groups

On Friday 25th September 2015 at 13.30 hours, the Nong Khai Labour Office arranged a meeting for the working group on special worker group strategies (informal workers, handicapped workers and senior workers) for 2015-2019 in Nong Khai province. Provincial Labour Chief Mr. Paitoon Meemongkol presided over the meeting in order to analyze the information, determine and propose issues and directions for informal workers, developing the productivity of special labour networks. The meeting also included the writing of a report for an action plan in implementation, which took place at the Labour Protection and Welfare Office in Nong Khai Province, on the second floor of the City Hall, Mueang District, Nong Khai Province.

Kamphaeng Phet Arranges ‘Grievance Therapy and Happiness Promotion for the People’ for September 2015

On the 22nd September 2015, the Ministry of Labour’s affiliated units in Kamphaeng Phet province arranged the ‘grievance therapy and happiness promotion for the people’ project. The event provided services to the people in Moo 2, Petch Chompoo sub district in Kosamphi Nakhon district, consisting of the distribution of brochures on the different units’ responsibilities, job vacancies, providing knowledge and advice on labour issues and freelance career demonstrations  (liquid inhaler making). The event took place at the Baan Koh Rak Sied, Village No. 2, Petch Chompoo Sub-district, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet province.

แรงงานจังหวัดนครพนม ประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน กันยายน 2558

 

Syndicate content