ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ หารือ รมว.แรงงาน ประเด็นแรงงานไทยในอิสราเอล

Date: 
Wednesday, 16 October 2019

            วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เข้าพบเพื่อหารือประเด็นแรงงานไทยในอิสราเอล ในส่วนของการจัดส่งแรงงาน การเดินทางไปทำงาน การดูแลแรงงานที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล รวมถึงขอทราบนโยบายด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการให้แรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล เมื่อกลับมาต้องนำความรู้ที่ได้มาใช้กับงานเกษตรของประเทศ และทำงานอยู่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

“หม่อมเต่า” ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

Date: 
Sunday, 13 October 2019

            รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น กำชับฝ่ายแรงงานฯ ในญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์พายุฮากิบิสอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบ และขอให้แรงงานปฏิบัติตามคำแนะนำจากภาครัฐ

 

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 หารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น

Date: 
Thursday, 10 October 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 เข้าพบหารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว ๒๐๒๐ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร is am are

Date: 
Thursday, 10 October 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร is am are ซึ่งดำเนินรายการโดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง บรรณาธิการนิตยสาร is am are (นิตยสารรายเดือน) ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ผลิตเพื่อใช้ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีสมาชิกติดตามอ่านกว่า ๑ ล้านคน ทั้ง ๗๖ จังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศักยภาพสูง

Date: 
Thursday, 10 October 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศักยภาพสูง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC)

Date: 
Tuesday, 08 October 2019

            วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Promotion of Occupational and Working Opportunities for the Elderly Subcommittee Meets

Date: 
Friday, 27 September 2019

            On September 27, 2019, at 13.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the Promotion of Occupational and Working Opportunities for the Elderly Subcommittee Meeting No. 3/2019. The meeting considered the guidelines for tax incentives to promote the employment of the elderly. It took place at the Tien Achakul Meeting Room, 10th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ

Date: 
Friday, 27 September 2019

            วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Conducts Workshop on Repatriation of Migrant Workers in Fishing

Date: 
Friday, 20 September 2019

            On September 20, 2019, at 13.30 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Phattana Phanfak, presided over the workshop on guidelines concerning the repatriation of migrant workers in fishing, under Section 9 and Section 10 of the Fisheries Labour Protection Act B.E. 2560. The meeting considered agencies responsible for coordination with the Department of Consular Affairs, to establish guidelines for repatriation of migrant workers in fishing, under Section 9 and Section 10 of the Fisheries Labour Protection Act B.E. 2560. The workshop took place at the meeting room on the 8th floor, Department of Labour Protection and Welfare.

 

 

ก.แรงงาน ประชุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแรงงานประมงกลับจากต่างประเทศ

Date: 
Friday, 20 September 2019

            วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแรงงานประมงกลับจากต่างประเทศตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับกรมการกงสุล เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งแรงงานประมงกลับจากต่างประเทศตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

Syndicate content