ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

Date: 
Monday, 08 July 2019

            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดวันจัดงานวันคล้ายสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Meets to Plan Analysis and Use of Data to Design Policies and Measures

Date: 
Friday, 05 July 2019

            On July 5, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting to plan the analysis and use the Ministry of Labour’s data to design policies and measures. The meeting took place at the Strategy and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Meets to Plan Analysis and Use of Data to Design Policies and Measures

Date: 
Friday, 05 July 2019

            On July 5, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting to plan the analysis and use the Ministry of Labour’s data to design policies and measures. The meeting took place at the Strategy and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมวางแผนการวิเคราะห์นำข้อมูลใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ

Date: 
Friday, 05 July 2019

            วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแผนการวิเคราะห์และนำข้อมูลของกระทรวงแรงงานไปใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Committee for Offering of Kathina Robes 2019 Meet

Date: 
Tuesday, 02 July 2019

            On July 2, 2019, at 10.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanichpresided over the meeting of the committee for the offering of kathina robes of the Ministry of Labour for 2019, No. 1/2019. The meeting considered the donation of contributing factors in the offering of the kathina robes for 2019 and the assignment of missions to units within the Ministry of Labour. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

MOL Meets to Prepare for 15th SLOM

Date: 
Monday, 01 July 2019

            On July 1, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting to prepare for the 15th ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM) and other relevant meetings at the Strategy and Planning Division, 13th floor, Ministry of Labour.

 

Permanent Secretary of Labour Worships MOL’s Sacred Items on Appointment of New Position

Date: 
Monday, 01 July 2019

            On July 1, 2019, at 09.00 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs.Phattana Phanfak, paid homage to the sacred items at the ministry, including Phra Phut Sutthitham Bophit, Phra Phut Chinnarat, San Por Pu Chai Mongkhon, San Thao Mahaprom Thewarit and San Por Pu Suchin Promma, the occasion of being appointed as Assistant to the Permanent Secretary of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

Date: 
Tuesday, 02 July 2019

            วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับบริจาคปัจจัยสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับไปดำเนินการ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการ SLOM ครั้งที่ ๑๕

Date: 
Monday, 01 July 2019

            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

Date: 
Monday, 01 July 2019

            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัฒนา  พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงา

 

Syndicate content