ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

Ministry of Labour launches “debt-free road” project to encourage operators to pay contribution to Social Security Fund

Date: 
Tuesday, 29 January 2013

 

      
Ministry of Labour’s Office of Social Security launches a “debt-free road” project to give operators incentive to pay contribution to the Social Security Fund. It also holds a ceremony to present award to 92 workplaces which owes no debt to the fund in 2012.

รัฐมนตรี ก.แรงงาน เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในต่างแดน

Date: 
Monday, 04 February 2013

 

             รัฐมนตรี ก.แรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในต่างแดน เล็งเจรจา “คมนาคม-การบินไทย”ลดค่าตั๋วกลุ่มแรงงานไทย

8.58 mil can now access Occupational disease clinic’s medical services

Date: 
Monday, 28 January 2013

 

        

Vice Minister chairs a meeting to boost understanding of relevant officials about the operation of occupational disease clinic at Rama Garden Hotel in Bangok. The meeting is also aimed at creating a work safety promotion network.

Ministry of Labour holds career fair with 30,000 positions opening

Date: 
Wednesday, 30 January 2013

Ministry of Labour’s Department of Employment holds a career fair for unemployed people, new graduates and disabled persons. Some 90 companies with 895 jobs and 29,469 positions opening are seeking applications at the “Quality Job Fair and Career Path Fair”.

Mr. Anusorn Kraiwatnussorn, Vice Minister of Labour, said in his opening speech of the “Hello Work” “Quality Job Fair and Career Path Fair” that his ministry held the career fairs to provide people an convenient access to information on available job positions, and help workers in informal sector to select a job that is appropriate for them.

ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” เสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการ

Date: 
Tuesday, 29 January 2013

 

             ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” โดยสำนักงานประกันสังคม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในการชำระเงินสมทบให้ครบถ้วน พร้อมจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ไม่ค้างชำระเงินสมทบตลอดปี 2555 จำนวน 92 แห่ง

ยกระดับคลินิกโรคจากการทำงาน ครอบคลุมลูกจ้าง 8.58 ล้านคน

Date: 
Monday, 28 January 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของคลินิกโรคจาการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมรามาการ์ดเด้น กรุงเทพฯ

MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety

Date: 
Tuesday, 22 January 2013

 

 

          MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety with an aim to build capacity in occupational health and safety of labours under the same standard in preparation for AEC

 

การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีระบบ พร้อมรองรับเปิดประชาคมอาเซียน

Date: 
Wednesday, 23 January 2013

 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชีย การประเมินผลนโยบายในการตอบสนองความต้องการแรงงานข้ามชาติของตลาดแรงงานเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะในภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Ministry of Labour creates network for career counseling, labour shortage solution

Date: 
Monday, 21 January 2013

 

          

Vice Minister of Labour opens a career counseling seminar, entitled “creating career counseling network”, aimed at creating a career counseling network of career counseling teachers nationwide and public and private agencies in preparation for the ASEAN Community.

ก.แรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน + เกาหลีใต้บันทึกข้อตกลงอาชีวอนามัยความปลอดภัย

Date: 
Tuesday, 22 January 2013

 

             กระทรวงแรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเกาหลีใต้ จัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยผู้ใช้แรงงานมาตรฐานเดียวกันรองรับประชาคมอาเซียน
Syndicate content