ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Organizes Job Fair in Honour of Royal Institution in Songkhla

Date: 
Thursday, 27 June 2019

            The Ministry of Labour organized a job fair at Thaksin University, Songkhla Campus, Muang, Songkhla. The event hosted many activities, such as meeting with workers, recruiting employees with over 1,000 job vacancies, practicing and demonstrating freelance jobs, accepting registrations to work abroad and career counseling to enhance the quality of life and reduce inequalities, following government policy.

 

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา

Date: 
Thursday, 27 June 2019

            ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

 

MOL Legislative Drafting Committee Meets

Date: 
Tuesday, 25 June 2019

            On June 25, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the Ministry of Labour’s Legislative Drafting Committee meeting 15/2019 which considered the draft of the Workers in Fishing Protection Act B.E…. The meeting took place at the Legal Division meeting room on the 11th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

Date: 
Tuesday, 25 June 2019

            วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Academic Affairs and Screening Committee Meet for 4/2019

Date: 
Friday, 14 June 2019

            On June 14, 2019, at 07.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the Committee on Academic Affairs and Screening No. 4/2019. The meeting considered the guidelines for the study on the suitable wage determination for workers in Thailand and the analysis of data impact and advantages - disadvantages in determining the minimum wage rate to support the new government policy. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour. 

 

MOL Broadcasts on Public Television Station

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            On June 13, 2019, at 14.00 hours, Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn was broadcasted for a program at Thai PBS in Nakhon Sawan Province, on June 14-15, 2019, at the Thai PBS television station.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.วิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Date: 
Friday, 14 June 2019

            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษารูปแบบของการกำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน ออกอากาศรายการสถานีประชาชน

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกอากาศรายการ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอสสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

MOL Receives “Ananda Mahidol Day Pin”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, Princess Maha Chakri Sirindhorn presented an “Ananda Mahidol Day pin” for 21019, to the Ministry of Labour’s Inspector-Generals Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen, as the ministry’s representative. The occasion took place at the Aor.Por.Ror. building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

MOL Lays Flowers in Commemoration on Ananda Mahidol Day

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, at 08.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul led the Ministry of Labour’s officials to lay flowers at the royal statue of Ananda Mahidol, King Rama VIII in commemoration of the former monarch on the anniversary of his passing. The ceremony took place at the statue of the king, Rama VIII building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

Syndicate content