ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ปลัดแรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Date: 
Tuesday, 05 November 2019

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงในนามภาคีอาเซียน หัวข้อ “วาระของการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) ที่จะจัดขึ้นในอนาคต” ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญและเห็นพ้องที่จะสนับสนุน เรื่อง ”ทักษะฝีมือแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)” เป็นวาระการอภิปรายทั่วไปในการประชุม ILC สมัยที่ 109 ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโลกของงานส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นความท้าทายและความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของงานที่ส่งผลให้เกิดการปฎิรูปกำลังแรงงาน

 

‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง

Date: 
Monday, 04 November 2019

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงแรงงานที่เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกหลอกไปทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง สั่งทูตแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานการช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายจะได้รับการคุ้มครอง
 

เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ โคราช

Date: 
Monday, 04 November 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกก นครราชสีมา

Date: 
Monday, 04 November 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อขยายการบริการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Plan โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เลขานุการ รมว.รง.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน โคราช

Date: 
Monday, 04 November 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านแรงงานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

MOL Joins the Working Group Meeting to Progress the Global Compact on Refugees

Date: 
Thursday, 31 October 2019

            On October 30, 2019, at 10.00 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Phattana Phanfak chaired the working group meeting on for the Global Compact on Refugees (GCR) and Global Compact on Migration (GCM) for the second time. The meeting took place at the Ministry of Foreign Affairs, whereby the Ministry of Foreign Affairs (Mrs. Kanchana Patarachoke) chaired the meeting.

 

MOL Meets to Review Indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022)

Date: 
Wednesday, 30 October 2019

            On October 30, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the meeting to review the indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022) at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Meets to Review Indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022)

Date: 
Wednesday, 30 October 2019

            On October 30, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the meeting to review the indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022) at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย

Date: 
Thursday, 31 October 2019

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees - GCR) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact on Migration - GCM) ไปปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นางกาญจนา ภัทรโชค) เป็นประธาน

 

MOL Meets on Budget Allocation and Follow-Up on Occupational Alleviation Projects

Date: 
Tuesday, 29 October 2019

            On October 27, 2019, at 13.30 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Pattana Phanthak chaired the first budget allocation working group meeting and the follow-up on occupational alleviation projects for 2020 fiscal year. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

Syndicate content