ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ๖๓–๖๕

Date: 
Wednesday, 30 October 2019

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Management of Foreign Workers Fund Committee Meets

Date: 
Monday, 28 October 2019

            On October 28, 2019, at 13.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol assigned Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mr. Niyom Songkaew, to preside over the Management of Foreign Workers Fund Committee meeting. The meeting considered the request for the allocation of funds to manage foreign workers of relevant departments, for the 2020 fiscal year. The meeting took place at the Tien Achakul Conference Room, 10th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมจัดสรรงบประมาณและติดตามผลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

Date: 
Tuesday, 29 October 2019

            วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

Date: 
Monday, 28 October 2019

            วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Organizes Merit-Making Activities for October 2019

Date: 
Friday, 25 October 2019

            On October 25, 2019, at 07.30 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, joined the merit-making ceremony for October 2019. Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol presided over the event, with the ministry’s executives, civil servants, and officials who also participated in the merit-making activities, in front of the Phra Phutthasuttham Bophit Pavilion, Ministry of Labour.

 

MOL Red Cross Organizing Committee for 2019 Meets

Date: 
Thursday, 24 October 2019

            On October 24, 2019, at 09.30 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mr. Niyom Songkaew, chaired the meeting of the Ministry of Labour’s Red Cross Organizing Committee no. 3/2019. The meeting discussed the construction of the ministry’s Red Cross shop for 2019, which will sell inexpensive products and host demonstrations of freelance training. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

Date: 
Friday, 25 October 2019

            วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บุคลากรและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ปี ๖๒

Date: 
Thursday, 24 October 2019

            วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบการก่อสร้างร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการสาธิตการฝึกอาชีพอิสระ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติราชการกระทรวง ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Congratulated Thai Post on 23rd Anniversary

Date: 
Monday, 21 October 2019

            On October 21, 2019, at 09.00 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, together with Assistant to the Labour Minister Mr. Duangrit Benjathukul Chairungrueng and Member of Parliament, and spokesman for the Labour Commission Ms. Anusee Tubsuwan, congratulated and gave flower baskets on the occasion of the Thai Post newspaper’s 23rd anniversary. The event took place at the Thai Post newspaper 1807, 1862 Kasemrad Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok.

 

ก.แรงงาน แสดงความยินดี ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี

Date: 
Monday, 21 October 2019

            วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน ร่วมแสดงยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๒๓ ปี หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ณ  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ๑๘๕๐, ๑๘๖๒ ถนน เกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

Syndicate content