ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Records Blessings to Her Majesty the Queen Suthida

Date: 
Friday, 24 May 2019

          On May 24, 2019, at 16.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul and the Ministry of Labour’s Housewife Association committee, joined the recording of the blessings to Her Majesty the Queen Suthida at the National Broadcasting Services of Thailand.

 

ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Date: 
Friday, 24 May 2019

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

MOL Considers (Draft) HR Management Stategic Plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour

Date: 
Tuesday, 21 May 2019

            On May 21, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul chaired the workshop to consider the (draft) human resource management strategic plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour (2018-2023). The meeting considered Chapter 4: Vision / mission / strategies / human resource management plan / key success factors / performance indicators / projects / activities. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Date: 
Tuesday, 21 May 2019

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาบทที่ ๔ : วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ / แผยที่กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ/ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ/ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Working Group on Informal Worker Assembly Meets

Date: 
Thursday, 16 May 2019

            On May 16, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr.Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the working group on the informal worker assembly no. 1/2019, also participated by Deputy Permanent Secretary Mr. Vivat Jirapantuvanich and Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romyong Surakitbanhan. The meeting considered the progress report of various working groups including the working group for ceremonies and registration, the working group academic, the working group on public relations and exhibitions, the finance working group, the working group on coordinating parties to join the informal labour assembly and the working group on nursing and safety.

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ

Date: 
Thursday, 16 May 2019

            วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

MOL Launches Bangkok Labour Volunteer Workshop to Drive Missions to Local Communities

Date: 
Monday, 29 April 2019

            On April 29, 2019, at 09.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark assigned the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Tosapol Kritawongwiman, to chair the opening of a workshop to increase labour volunteers’ efficiency in the Bangkok area, at The Palazzo Hotel, Bangkok.

 

กระทรวงแรงงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพ รุกคืบลงพื้นที่ กทม.

Date: 
Monday, 29 April 2019

            วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

MOL Meets with Advisory Council for 18th National Labour Development Board

Date: 
Thursday, 25 April 2019

            On April 25, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul, M.D., met with the Advisory Council for the 18th National Labour Development Board, No. 4/2019 (No. 12). The meeting discussed the research outline on the policy and guidelines for labour development, driving the economy for the future, to study the overall labour market in the future and the need for labor in various professional fields.

Labour Minister Joins 5-Religion Ceremony

Date: 
Thursday, 25 April 2019

            On April 24, 2019, at 17.00 hours, Prime Minister General Prayuth Chan-ocha presided over the 5-religion ceremony to commemorate members of the monarchy in the past and to bless Her Majesty Queen Sirikit in the reign of King Rama IV and His Majesty the King on the coronation in 2019. Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark and the ministry’s executives joined the ceremony at Dusit Palace Hall.

 

Syndicate content