ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน เสริมทักษะยุวแรงงาน ประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม

Date: 
Friday, 05 April 2019

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยกระดับฝีมือและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม จับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ ชลาชล เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ ปั้นยุวแรงงาน บุคคลทั่วไป เป็นผู้ช่วยช่างแต่งผมมีคุณภาพ


รมว.แรงงาน รับฟังสรุปผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ปี ๖๑

Date: 
Thursday, 04 April 2019

            วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังสรุปรายงานผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๑ ข้อ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๖ ข้อ โดยให้มีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

Labour Minister Consults Justice Minister on Preparing Skills Thai Workers for Japanese Workforce

Date: 
Thursday, 28 March 2019

            Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo and Japanese Minister of Justice Mr. Takashi Yamashita prepared Thai workers traveling to Japan following the new visa system. Meanwhile, Japan prepares to start assessments for 6 skills in Thailand, including elderly care, machinery and tools, aviation, hospitality, agriculture and shipbuilding, planned to launch this October.

 

MOL Signs MOC With Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare to Enhance Protection of Thai Workers

Date: 
Thursday, 28 March 2019

            Today (March 27, 2019), Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo and Japanese Minister of Health, Labour and Welfare Mrs. Emiko Takagai, witnessed the signing of the Memorandum of Cooperation on the Technical Training Program between Director of the Department of Employment Mrs. Petcharat Sinauy and Director of the Department of Human Resources Mr. Yoshimoto Akiko. The occasion took place at the Ministry of Health, Labour and Welfare in Tokyo, Japan, whereby the Ministry of Justice and Ministry of Foreign Affairs had signed this MOC before already.

 

MOL Develops Labour Graduates’ Potentials to Drive All Missions

Date: 
Wednesday, 27 March 2019

            The Ministry of Labour organized a workshop to develop the potential of labour graduates, to exchange learning experiences and to utilize knowledge gained about self-development and various skills to adapt to work and life for the benefit to themselves, colleagues, organizations and localities. The ministry is ready to push all goals of the Ministry of Labour to achieve success effectively.

 

บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น

Date: 
Thursday, 28 March 2019

            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ร่วมหารือนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปญี่ปุ่น ตามระบบวีซ่าใหม่ ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทดสอบทักษะฝีมือในไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ ประมาณเดือนตุลาคมนี้

 

ก.แรงงานของไทย ลงนาม MOC กับก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ญี่ปุ่น เพิ่มความคุ้มครองคนงานไทยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

Date: 
Thursday, 28 March 2019

            วันนี้ ( 27 มีนาคม 2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางอีมิโกะ ทาคาไกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical intern Training Program : MOC) ระหว่างนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นางโยชิโมโต้ อากิโกะ อธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การลงนาม MOC ในครั้งนี้  กระทรวงยุติธรรมและ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการลงนามไปก่อนแล้ว

 

ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผลักดันงานของกระทรวงทุกระดับ

Date: 
Wednesday, 27 March 2019

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร และท้องถิ่น พร้อมผลักดันเป้าหมายทุกระดับของกระทรวงแรงงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

MOL Occupational Safety Health and Working Environment Committee Meets

Date: 
Monday, 25 March 2019

            On March 25, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Vivat Jirapantuvanich chaired the committee meeting on Occupational Safety, Health and Working Environment No. 2/2019 at the Prof. Nikom Conference Room on the 5th floor, Department of Labour and Protection, Ministry of Labour.

 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Date: 
Monday, 25 March 2019

            วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

Syndicate content