ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Creates Network of News Personnel to Improve Public Service Efficiency

Date: 
Friday, 23 August 2019

            The Ministry of Labour organized a seminar to create a network of news personnel to monitor the situation both at locally and abroad, creating a corporate identity to increase efficiency in providing comprehensive labour services to the people. 

 

Labour Minister Assigns Secretariat to Follow Up Independent Career Promotion in Chiang Mai

Date: 
Friday, 23 August 2019

            On August 22, 2019, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, together with the Department of Employment’s Deputy Director-General Mrs. Theinrat Nawamawat and committee, visited the area to follow up on the results of independent career promotion. The committee visited a group of homeworkers and a group that received 90 hours of Thai cooking training, to boost morale for the workers in Chiang Mai.

 

ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน

Date: 
Friday, 23 August 2019

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว ติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านแรงงานอย่างครบวงจร

 

‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ

Date: 
Friday, 23 August 2019

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพอิสระ  โดยได้เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง สร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่  

 

MOL 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee Meets

Date: 
Monday, 19 August 2019

           

           On August 19, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee meeting for no 7/2019. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Date: 
Monday, 19 August 2019

            วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Committee to Consider Operations of Foreign Private Organizations Meet for 4/2019

Date: 
Friday, 16 August 2019

            On August 16, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol.Maj. Romayong Surakitbanharn chaired the meeting of the committee to consider operations of foreign private organization No. 4/2019.

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Date: 
Friday, 16 August 2019

            วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

MOL Links Foreign Worker Data Through "Smart Services" to Enhance Services Provided to Industrial Operators

Date: 
Thursday, 08 August 2019

            On August 8, 2019, at 15.00 hours, Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romyong Surakitbanhan witnessed the signing ceremony of the Memorandum of Cooperation in data linking to facilitate services provided to industry and commercial operators. The MOC was signed between the Department of Employment and Industrial Estate Authority of Thailand at Anantara Siam Hotel, Bangkok.

 

Chief Labour Inspector-General Observes Operations in Phichit on Promoting Occupation

Date: 
Thursday, 08 August 2019

            On August 6, 2019, the Ministry of Labour's Chief Inspector-General Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen visited Phichit province to follow up on operations to resolve occupational problems of the people. The Ministry of Labour's departments in Phichit welcomed the visiting committee and took them around the area to observe various projects.

 

Syndicate content