ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Places Tray of Flowers and Lights Candles in Honour of HM Queen’s Birthday

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            On June 3, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Tawat Benchatikul representative the Ministry of Labour, placing a tray of flowers and lighting candles in honour of Her Majesty's Queen Suthida’s birthday which took place in Sanam Luang.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------- 

  
Division of Public Relations