ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Lays Flowers in Commemoration on Ananda Mahidol Day

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, at 08.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul led the Ministry of Labour’s officials to lay flowers at the royal statue of Ananda Mahidol, King Rama VIII in commemoration of the former monarch on the anniversary of his passing. The ceremony took place at the statue of the king, Rama VIII building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

--------------------------------------

Division of Public Relations/