ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Receives “Ananda Mahidol Day Pin”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, Princess Maha Chakri Sirindhorn presented an “Ananda Mahidol Day pin” for 21019, to the Ministry of Labour’s Inspector-Generals Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen, as the ministry’s representative. The occasion took place at the Aor.Por.Ror. building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

--------------------------------------

Division of Public Relations