ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Broadcasts on Public Television Station

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            On June 13, 2019, at 14.00 hours, Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn was broadcasted for a program at Thai PBS in Nakhon Sawan Province, on June 14-15, 2019, at the Thai PBS television station.

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

Division of Public Relations/