ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Academic Affairs and Screening Committee Meet for 4/2019

Date: 
Friday, 14 June 2019

            On June 14, 2019, at 07.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the Committee on Academic Affairs and Screening No. 4/2019. The meeting considered the guidelines for the study on the suitable wage determination for workers in Thailand and the analysis of data impact and advantages - disadvantages in determining the minimum wage rate to support the new government policy. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour. 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES
--------------------------------------

Division of Public Relations