ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Promotion of Occupational and Working Opportunities for the Elderly Subcommittee Meets

Date: 
Friday, 27 September 2019

            On September 27, 2019, at 13.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the Promotion of Occupational and Working Opportunities for the Elderly Subcommittee Meeting No. 3/2019. The meeting considered the guidelines for tax incentives to promote the employment of the elderly. It took place at the Tien Achakul Meeting Room, 10th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

Division of Public Relations