ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ATLAS Pays Courtesy Call to Permanent Secretary of Labour and Discusses Official Matters

Date: 
Thursday, 14 November 2019
          Today (November 14, 2019) at 10.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol and Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Phattana Phanfak welcomed Ms. Tanya Andrade, Director for the project on Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labour and Criminal Law to Address Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking (ATLAS Project) on courtesy call and to discuss official matters. The discussion was held at the Saengsingkaew conference room, 5th floor, Ministry of Labour.
 
 
 
+++++++++++++++++++
 
 

Division of Public Relations/
News & photos by Pariyaron Phromsakha Na Sakonnakhon/
14 November 2019