ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Advisor to the Labour Minister Meets with EEC Skill Development Network

Date: 
Thursday, 14 November 2019

          On November 14, 2019, at 09.00 hours, Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet chaired a meeting on the Skill Development Network of the Eastern Economic Corridor (EEC) at Skill Development Institute 3, Chonburi. Attendees consisted of the Director of the Institute for Skill Development, department executives under the Ministry of Labour, representatives from the Eastern Institute of Education, Director of the Institute of Personnel Development for Automation and Robotics, and about 30 network partner organizations. The meeting to discuss ways to integrate labour development in the Eastern Economic Corridor, Chonburi, for the 2020 fiscal year.

 

 

++++++++++++++++++++++

 

Division of Public Relations/
14 November 2019