ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Launches Booth for Professional Training at People’s Station in Lampang

Date: 
Friday, 15 November 2019

            On November 15, 2019, at 09.00 hours, Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet, the Department of Employment’s Deputy Director-General Mrs. Theanrat Nawamawat and department heads under the Ministry of Labour in Lampang, joined the fourth People’s Station project at Boonchu Tri Thong Building, Boonwat Witthayalai School, Lampang. Lampang Provincial Governor Mr. Narongsak Osotthanakorn chaired the opening ceremony. The People’s Station project is an activity organized to provide space for people to submit complaints, report clues in each area and access government agencies conveniently. It is also an opportunity to present problems and find solutions, as well as to provide public services such as health checks, haircuts and cataract surgery for example. Thai PBS Television is a medium for presenting problems in each area, and an intermediary in solving problems and finding creative solutions.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            The event hosts various activities and booths such as Damrong Dharma Center, Thai PBS complaint center, the model community on the sufficiency economy philosophy, education from government agencies. Departments under the Ministry of Labour also have activities related to its mission, a well as taking applications for social security under Article 40, presenting the Minsitry of Labour’s missions witth exhibition and hosting games with many giveaways.

+++++++++++++++++++++++

Division of Public Relations/
News & photos by Chanchai Chaonongphian/
15 November 2019