ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Assistant to Labour Minister Discusses Resolution to Labour Shortages in SMEs

Date: 
Friday, 15 November 2019
 
 
          Today (November 15, 2019) at 15.00 hours, Assistant to the Labour Minister Mr. Duangrit Benjathukul Chairungrueng and the Department of Skill Development’s Director-General Mr. Tawat Benchatikul joined a meeting with SME businesses to find ways to promote skill development to meet international standards and resolve labour shortages, in SME businesses that require specific knowledge and skills. The meeting took place at the Command Center meeting room, 5th floor, Ministry of Labour, Din Daeng, Bangkok.
 
+++++++++++++++++++
 
 

Division of Public Relations/
15 November 2019