ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
Thursday, 27 August 2015 นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี เวลา 10.00-15.00น. ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

สระบุรี

036-351806
Monday, 17 August 2015 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-2452260 , 02-2452287 , 02-2482891-5
Thursday, 06 August 2015 - Wednesday, 30 September 2015 เรียนทำอาหาร ฟรี!! 48 ชั่วโมง โรงเรียนการเรือนเจริญยิ่ง และโรงแรมซัมเมอร์เซต ทองหล่อ

กรุงเทพมหานคร

02-9724420-1
Saturday, 08 August 2015 ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

กำแพงเพชร

055-705023-4
Friday, 28 August 2015 - Saturday, 29 August 2015 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กทม. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

กทม.

0-2617-6567
Wednesday, 19 August 2015 ขอเชิญ สมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้าง Big C สาขาบุรีรัมย์ ห้าง Big C สาขาบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

0-4466-6538
Thursday, 06 August 2015 - Friday, 07 August 2015 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-16.00น. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ปทุมธานี

02-567-4107 , 02-567-3881
Friday, 24 July 2015 "นัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.00น. ณ อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กทม.

0-2948-6007,0-2509-7944
Wednesday, 19 August 2015 นัดพบแรงงาน 19 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม

นครศรีธรรมราช

Monday, 27 July 2015 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 /2558 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่ 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567