ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ) จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต