ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด "โรงงานสัญจรชวนน้องๆ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2558. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผวจ.ปท.เป็นประธาน ในพิธีเปิด "โรงงานสัญจรชวนน้องๆ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย" (เครือข่ายสถาน ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ณ โรงเรียนวิภารัตน์ อ.สามโคก โดยมี นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัด/นายวินชัย อุยางกูร รองผวจ.ปท. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเข้าร่วมงานฯ ผู้บริหารโรงเรียนวิภารัตน์/ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับ