ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายสุภชัย  สุภธีระ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตรารมเยส 2 โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์