ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง พ.ร.บ แรงงานทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. นางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง " พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล ก้าวย่างสู่การพัฒนา พาณิชย์นาวีไทยอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน จ.กรุงเทพมหานคร