ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบ บริษัทไทยฮั้วยางพารา สาขาบึงกาฬ

วันที่ 9 กันยายน 2558 คณะทำงานตรวจบูรณาการสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนายธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬ