ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.มหาสารคาม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุมหาสารคาม สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานฯ มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขานวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) จำนวน 125 คน และสาขาเจียรนัยพลอย จำนวน 125 คน และมีการเสวนาเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วิทยากรดำเนินการอภิปราย โดยนายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ร่วมอภิปราย จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม