ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสกลนคร เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) และโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบ IT) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายสุเมธ  มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร