ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 (นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว)  แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี (นายประวิทย์ เคียงผล) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้รณรงค์ส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรด้านแรงงานทุกภาคส่วน โดยมี (นายณรงค์ อ่อนสะอาด)  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การสัมมนาทางวิชาการ การมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (Lamphun Safetyweek Cup 2015) การลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ การสาธิตการทำงานบนที่สูงและในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย การแสดงนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกิจกรรมแสดงความบันเทิง และสาระความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดเต้นท์ให้บริการตรวจเช็คสภาพของถังแก๊สหุงต้ม และ สำหรับครัวเรือนที่หัวปรับแรงดันแก๊สและสายส่งชำรุด ทางคลังปิโตรเลียมฯ มีบริการเปลี่ยนหัวปรับแรงดันแก๊ส พร้อมสายส่ง ให้บริการแก่ประชาชน ฟรี และมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกให้แก่ประชาชน 

                       

                       

นายประวิทย์  เคียงผล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

                       

                        การลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่

                                                    ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ

                      

                พิธีมอบมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด

                                                             ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ